X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

کرم اینترنتی یا Worm  :

گونه ای از برنامه های تخریبی کرم اینترنتی یا Worm هستند و کار اصلی آنها تخریب اطلاعات شخصی بر اساس یک الگوی خاص و مشخص می باشد

این گونه برنامه ها بدون این که ردپایی از خود باقی بگذارد اطلاعات را تخریب می کنند و در عین حال از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر میروند

بعضی از این گونه کرمهای اینترنتی بسیار بد تر از ویروس ها عمل می کنند چون از همه موانع امنیتی به راحتی عبور می کنند و اعمال تخریبی خود را انجام می دهند .

اسب تروآ Trojan :

گونه دیگری از برنامه های تخریبی اسب تروآ یا تروجان Trojan می باشند این گونه از برنامه ها در ظاهر وانمود می کنند که خوب و بی ضرر اند اما در حقیقت هدف این گونه از برنامه ها خراب کردن و دزدیدن اطلاعات می باشند . اسبهای تروآ می توانند در زمان اتصال به اینترنت و یا از طریق ایمیل به سیستم وارد شوند و می توانند فایلها را حذف و اضافه ویا تغییر دهند.

سیستم مانیتور System Monitor :

سیستم مانیتور برنامه هایی خاص منظوره برای کنترل
فعالیتهای کاربران می باشند .این گونه از برنامه ها می توانند تمامی اطلاعات را از قبیل آدرسهای Email و پسورد ها و سایتهای بازدید شده و کلمات تایپ شده توسط صفحه کلید را جمع آوری کنند این گونه از برنامه ها حتی می توانند از فعالیتهای کاربران عکس برداری کرده و عکسها را بعلاوه سایر اطلاعات جمع آوری شده به آدرس ایمیلی خاص هدایت کنند .


BACK DOOR :

گونه ای از برنامه ها که فرد تجاوز گر به جا گذاشته و امکان نفوذ مجدد را برای دستیابی بعدی فراهم می کند.


TRACE :


یک نمونه از برنامه های جاسوسی TRACE می باشد این گونه از برنامه ها می توانند به صورتهای مختلف سیستم را تخریب کنند یعنی هم می توانند به محیط ریجستری وارد شده و یا در حافظه رم مقیم شوند ویا به درون دیسکها منتقل شوند و حتی خود را به فایلها بچسبانند و کار تخریبی انجام دهند.

علاوه بر این گروه از ابزار های تخریبی و جاسوسی گونه های دیگری ازاین قبیل ابزار ها وجود دارند که سیستم را مورد هجوم و تخریب می دهند
می توان از این گروه به ماکرو ها و EXPLOIT ها نیز اشاره کرد.